Spring naar content

Nieuwe NetSuite features die accountants helpen bij werken op afstand

By Lonneke

Bij boekhoudafdelingen bestaan nog vaak veel handmatige processen. Deze processen zijn tijdrovend, repetitief en een veelvoorkomende bron van fouten. Ondanks het veelvuldig automatiseren van processen door middel van boekhoudsoftware, zijn er toch nog veel routinematige activiteiten die uren kunnen duren. Denk bijvoorbeeld aan het posten van transacties, het genereren van facturen en het op elkaar afstemmen van rekeningen.

Door de wereldwijde pandemie hebben veel boekhouders moeite om het normale productiviteitsniveau bij te houden. Omdat er nog veel op afstand wordt gewerkt, worden accountants geconfronteerd met technologische hindernissen zoals beperkingen met de bandbreedte van het netwerk en de functionele beperkingen van gangbare boekhoudpakketten. Daarom introduceert NetSuite een aantal nieuwe functies die accountingprofessionals meer tools, toegang tot gegevens en controles bieden, zodat ze overal effectief kunnen werken. In dit blog lees je om welke futures het gaat!

From many to one: het consolideren van meerdere facturen

In het standaard facturatieproces wordt voor iedere bestelling een aparte factuur gegenereerd. Maar regelmatig plaatsen klanten meerdere orders binnen één factureringsperiode. Om een oplossing te bieden voor het verzenden van meerdere facturen, heeft NetSuite een nieuwe functie ontwikkeld om deze facturen te groeperen en te consolideren in één. Wanneer de betaling binnenkomt, wordt deze verwerkt op elke order. Dit verkort de tijd voor de facturering en maakt de factuurverwerking efficiënter. Deze verbeterde functie is ook gunstig voor de klant, aangezien deze slechts één factuur betaalt. Dit leidt uiteindelijk tot een vermindering van het aantal dagen dat de verkoop nog openstaat (DSO – days sales outstanding).

Geautomatiseerde aflettering van banktransacties en -afschriften

Het verwerken van bankafschriften is saai en tijdrovend, vooral bij hoge transactievolumes, meerdere bankrekeningen of meerdere valuta’s. Om ervoor te zorgen dat de bankgegevens en de boekhoudkundige gegevens synchroon lopen, moeten de financiële transacties eerst in het boekhoudsysteem worden ingevoerd. Dit gebeurt dus vaak handmatig en hierdoor is er ruimte voor fouten.

NetSuite heeft nu de mogelijkheid om bankafschriften automatisch in te lezen vanuit de bank en om te zetten naar grootboekmutaties in NetSuite. Zo kunnen deze direct verwerkt worden, wat tijd bespaart en de nauwkeurigheid vergroot.

Vereenvoudiging van het beheren van intercompany transacties

Elke boekhoudperiode besteden financials enkele dagen aan het verwerken en afletteren van intercompany transacties. Soms worden deze transacties foutief (of helemaal niet) worden geregistreerd, waardoor kruisposten en overschrijvingen niet worden herkend. Door het automatiseren van kruisposten te verbeteren kunnen accountants de posten die gebaseerd zijn op intercompany werkzaamheden makkelijker aanmaken, verwerken en afletteren en vastleggen in NetSuite. Er zijn dan minder mensen nodig voor het controleren van de financiële overzichten en boekhoudkundige periodes kunnen sneller en met minder kans op fouten worden afgesloten.

Een ander handmatig proces dat verleden tijd is, is de afwikkeling van intercompany schulden en vorderingen. Hoewel is gebruikelijk om intercompany transacties voor meerdere boekjaren open te houden. Met de nieuwe intercompany-AP/AR-verrekening kunnen gebruikers hun onderlinge saldi combineren in een verrekeningsoverzicht. Geselecteerde transacties van beide dochterondernemingen worden dan afgeleverd. Het verminderen van intercompany transacties op deze manier bespaart tijd.

Virtueel boekhoudteam

Bedrijven die de inzet van hun personeel moeten verminderen of juist moeten opschalen, kunnen ervoor kiezen om boekhoudkundige taken (gedeeltelijk) uit te besteden. Voor bedrijven die NetSuite gebruiken is dit geen enkel probleem. Door het NetSuite Accountant Programma is het voor accountantskantoren makkelijk om klanten te ondersteunen, omdat zij zonder extra kosten toegang kunnen krijgen tot het NetSuite account.

Meer dan automatiseren

Boekhoudkundige en financiële teams spelen een grote rol in de algemene gezondheid van een bedrijf. Daarom is het van cruciaal belang om te investeren in technologie die geld bespaart, processen automatiseert en nuttige managementinformatie weergeeft om te helpen bij het nemen van weloverwogen financiële beslissingen. Deze nieuwe updates van NetSuite zullen accountants waardevolle tijd besparen doordat ze zich kunnen richten op het beheer van uitzonderingen, het identificeren van inefficiënties en het verbeteren van de prestaties.

Je kunt hier meer lezen over de verbeteringen NetSuite! Let op, dit is wel in het Engels.