Spring naar content

Implementatie

Advies en begeleiding bij de implementatie

Als ondernemer staat u voor de uitdagende taak om een implementatie van NetSuite succesvol te laten verlopen. Er zijn veel factoren die dit kunnen beïnvloeden. Want stel dat NetSuite de juiste keuze is, maar de vaardigheden van uw eigen personeel niet aansluiten of er onvoldoende draagvlak is binnen de organisatie. Dan kan de implementatie een stuk minder goed uitpakken. Daarom is een ervaren implementatiepartner een voorwaarde voor succes.

Voordelen van een ERP enERP-systeem Rsult
Overzicht op uw bedrijf ERP en Netsuite

73% van alle implementaties faalt

Zoals wellicht bekend zijn implementatie trajecten van ERP niet eenvoudig. Bovendien gaat het wel eens mis. Redenen daarvoor zijn onder andere complexe organisatiestructuren en ingewikkelde processen, onvoldoende draagkracht doelstellingen en geen overeenstemming over strategie van de verandering. Maar ook het ontbreken van voldoende aandacht voor veranderingsproces.

Is dit echter een reden om een traject niet aan te gaan? Wat ons betreft niet! Maar het is wel een reden om daar verandering in aan te brengen en dus gestructureerd een implementatie aan te pakken!

Hoe maken wij het verschil?

Ons doel is altijd om uw bedrijf intelligenter te maken. We hanteren onderstaande vijf aspecten die van belang zijn om het implementeren tot een succes te maken.

 • Doelstellingen bepalen: Voor alle medewerkers en managers moet duidelijk zijn op welke manier de implementatie gaat bijdragen aan welke doelstellingen!
 • Strategie bepalen: Natuurlijk moet eenieder begrijpen op welke manier de implementatie de strategie ondersteunt.
 • Processen scherp stellen: De aanpassingen in bedrijfsprocessen moeten helder zijn. Dat wil zeggen, dat er duidelijk moet zijn hoe de nieuwe en gewijzigde processen gaan lopen en welke veranderingen daarbij van belang zijn. En in het bijzonder de duidelijkheid in de verschillende rollen.
 • Software beoordelen: We bepalen op welke momenten in het proces medewerkers worden ondersteund door de software en op ook welke momenten niet. Waar zitten eventuele knelpunten die invoering bemoeilijken? Wat zijn ieders verwachtingen hierbij?
 • Personeel beoordelen: Over welke vaardigheden dienen medewerkers tijdens en na de implementatie te beschikken?

Een belangrijk onderdeel van de implementatie is het verzorgen van de juiste opleiding om uw personeel naar een hoger niveau te brengen. Daarom stelt Rsult, samen met uw organisatie, de opleidingsdoelstellingen op. Wij kunnen uw personeel opleiden of uw organisatie in staat stellen om zelf de opleidingen uit te voeren.

10-daags implementatietraject

Rsult kan u ook een kort implementatie traject aanbieden. Een heel aantrekkelijke optie als u geen lang traject wil. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden voor een kort implementatie traject:

 • Een bedrijfsomzet tot 5 mln op jaarbasis
 • Implementatie vindt plaats in één land
 • De implementatie vind plaats op basis van suitesuccess financials (first)
 • Conversie activiteiten zijn geen onderdeel van de implementatie.
 • U heeft een eigen rekeningschema beschikbaar.
 • De training vindt online plaats.

Het resultaat

Het resultaat is dat u snel kunt starten met u nieuwe NetSuite omgeving waaronder procure to pay en order to cash. En dat tegen een lage investering tot het moment van dat de omgeving live gaat.

Vervolgens kunnen we na de 10 daagse livegang gaan optimaliseren met onder andere uitbreiden van modules afhankelijk de behoefte, procesoptimalisatie en extra training voor uw gebruikers.

Onze consultants

Onze ervaren consultants sparren graag met u over een optimale ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Want de oplossing is niet altijd in IT- of applicatie-ondersteuning te vinden. Soms kan een procesaanpassing, of een oplossing die volledig buiten het IT landschap ligt, een betere impact hebben. Juist door dit kritisch spiegelen komen we samen tot de meest passende oplossing voor uw vraagstuk. Of het nu IT-, business- of procesgerelateerd is.

De Rsult consultants hebben allemaal een achtergrond in finance, projecten en procurement. Ze zijn ervaren in het optimaliseren van bedrijfs(keten)-processen. Daarnaast hebben ze kennis van projectmanagement en ervaring met transities, transformaties, implementaties en beheercontracten. U krijgt een partner die u helpt bij optimalisatie in een live omgeving op basis van uw eigen data. Met onze aanpak kijken we niet alleen naar de processen, maar ook naar de mensen. Want die maken tenslotte het verschil. Kortom: met uw team en onze ervaring en skills zorgen wij voor een succesvol implementatietraject!

Datamigratie is een vast onderdeel in elke implementatie

Rsult is ervaren met het converteren van data naar NetSuite. Zo verloopt ook dit onderdeel van de implementatie soepel!

Geïnteresseerd?

Neem dan snel contact op om te praten over de mogelijkheden.